Şerit Gölgesi

HAVUZ SUYU ANALİZİ

Havuz Suyu Analizi

HAVUZ SUYU ANALİZİ

Yüzme havuzlarının temizliği son derece önemlidir. Serinlemek ve eğlenmek için tercih edilen yüzme havuzları, temizliğine dikkat edilmediği takdirde çeşitli enfeksiyonların bulaşmasına sebep olabilmektedir.

Havuz suyu kirliliği iki nedenle açıklanabilir: fiziksel kirlilik ve biyolojik kirlilik. Söz konusu kirlilikler, havuzun kullanımı ve çevre şartlarının etkisi ile oluşur. Havuz suyunda bu kirliliklere örnek olarak üre, tükürük, vücut yağları, dışkı, karbon, kum, yağ, toz, ter, mukus, makyaj malzemeleri, vücut salgıları, saç, yara, hava ile ot ve yapraklar gösterilebilir.

Bununla birlikte düzenli bakım yapılmayan havuz sularında çocuk felci, tifo virüsleri ile legionella bakterisi, göz, kulak, mide ve deri enfeksiyonlarına sebep olabilecek mikrop, bakteri, mikroorganizma ve virüsler bulunabilir.

Tüm bu kirlenmeleri önleyebilmek amacıyla havuzun fiziksel ve kimyasal temizliğinin beraberce yapılması çok önemlidir. Havuzun fiziksel temizliğinin yapılması amacıyla sirkülasyon/filtrasyon sistemleri kurulur, kimyasal temizliğin sağlanması amacıyla da uygun havuz kimyasallarının düzenli kullanımı gerekir.

Havuz sularının temizliği ve insanların hastalıklardan korunması maksadıyla T.C Sağlık Bakanlığı, 06.03.2011 tarihinde yayınlayıp 15.12.2011’de yapılan değişikliklerle son hali verilen “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik” te havuz suyu işleticilerinin her ay yaptırmakla yükümlü oldukları fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri belirlemiştir.

Laboratuvarımız, Sağlık Bakanlığı’ndan aldığı numune alma ve analiz yapma yetkisi ile sözkonusu yönetmeliğe uygun bir şekilde müşteri tesislerinden numune almakta ve uygun koşullarda laboratuvara naklederek analiz yapmaktadır.